Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Vòi phun Cluster Eco 15-38 với thiết kế ống tiết kiệm nước. Tiêu thụ ít nước hơn so với các vòi phun nước thông thường.
21 vòi phun đơn tạo thành một vòi phun đầy đủ với đường kính từ 38 mm lên dến 10 m.
Bộ ổn áp nước tích hợp với 6 deflecting blades (công nghệ OASE deflecting blade).
Cấp nước độc lập.

Phản hồi