Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Vòi phun Cluster Eco 15-38 với thiết kế dạng ống tiết kiệm nước. Sử dụng ít nước hơn so với các vòi phun nước thông thường khác.
Với 21 vòi phun tia đơn tạo thành một cột nước phun với đường kính từ 38 mm lên dến 10 m.
Tích hợp với 6 vạt cánh lệch giúp ổn định cột nước (công nghệ OASE deflecting blade)
Cấp nước độc lập.

Phản hồi