Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Đầu phun Finger 7-15 E bao gồm  7 vòi phun đơn lẻ theo các hướng. Đầu phun bằng thép không gỉ đa năng này phù hợp với nước ngọt, nước hồ bơi và nước biển. Cấp nước độc lập và phun ổn định trước tốc độ gió đạt  độ cao tối đa là 4m. Mô hình nước năng động và hấp dẫn có thể kết hợp vòi phun Finger 7-15 E với hệ thống lái đa hướng Multi Directional Drive II 3D/DMX/02 (51225).

Phản hồi