Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Vòi phun màn nước tạo ra một màn trình chiếu làm bằng nước.

Nó có thể được sử dụng như một loạt các phương tiện truyền thông. Bao gồm cả Video và Lasers cho các sự kiện đặc biệt.

Dựa trên luật vật lý học của ánh sáng, vị trí của vòi phun luôn luôn được để giữa người xem và người thiết kế. Bơm theo yêu cầu.

Phản hồi