Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Vòi phun màn nước tạo ra một màn trình chiếu làm bằng nước.

Nó có thể được sử dụng như một phương tiện truyền thông bao gồm cả trình triếu video và tia lasers cho các sự kiện đặc biệt.

Dựa trên định luật vật lý của ánh sáng, vị trí của vòi phun luôn luôn được để giữa người xem và máy chiếu.

Phản hồi