Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@daiphunnuoc.com.vn

Vòi phun Schaumsprudler Silver.

Màu nước sống động, có sự tương phản cao.
Hiệu ứng Foam / spume
Hoạt động liên tục mà không gặp sự cố.
Cung cấp làm giàu oxy.
Phun ổn định trước gió.
Cấp nước độc lập

Phản hồi