Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Vòi phun Vulcan 30 / Trumpet Jet 30.

Grand Vulcan và Trumpet Jet là những vòi phun tạo kiểu nước nhiều tia. Các tia nước phun của Grand Vulcan 30 tạo thành 1 vòng tròn.Tia nước của Trumpet Jet 30 trông giống như một đài hoa với tia nước mạnh ở giữa.

.

Phản hồi