Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Vòi phun Vulcan 30 / Trumpet Jet 30.

Grand Vulcan và Trumpet Jet là những vòi phun đa năng, vòi phun nước đơn chính xác và tương đối ổn định trước gió. Vòi phun nước đơn của Grand Vulcan 30 tạo thành 1 vòng tròn. Máy lọc nước của Trumpet Jet 30 giống như một chiếc bình với một vòi phun nước trung gian.

Phản hồi