Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Vòi phun Vulcan Silver

Đài phun đa tầng với kiểu phun hấp dẫn.
Phun nước chính xác và có độ ổn định trong gió cao.
Chiều cao của vòi phun nước có thể được điều chỉnh.
Cấp nước độc lập.
Dễ dàng trong việc làm sạch.

Phản hồi