Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Vòi phun Vulcan Silver

Mẫu nước đa chiều hấp dẫn.
Phun chính xác và có độ ổn định trong gió cao.
Chiều cao của vòi phun nước được điều chỉnh liên tục.
Cấp nước độc lập.
Dễ dàng trong việc làm sạch.

Phản hồi