Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Máy bơm tiêu chuẩn đài phun nước
Bơm có lưu lượng thể tích không đổi đảm bảo không bao giờ kết thúc dòng chảy của nước: Cho phép vòi phun nước, nguồn và bề mặt nước trở nên sống động.

Phản hồi