Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Đặc tính sản phẩm hàng đầu

Máy bơm thác nước với bộ lọc mảnh vụn thô

Vụn thô có kích thước hạt 8mm

Có thể được hoạt động ngay cả khi hoàn toàn đóng băng

Lắp đặt ướt và khô

Phản hồi