Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Công An TP Vị Thanh

Tổng số hồ phun: 1
CĐT: Công An.TP Vị Thanh

Trụ Sở CA.TP Vị Thanh

Tổng số hồ phun: 1

Chủ đầu tư: CA.TP Vị Thanh

Địa chỉ: TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Sử dụng sản phẩm: Đầu phun Aerating Jets, Foam Jets; Canopy Jets; Đèn LED âm nước HG-FTN-9x1W, HG-FTN-12x1W, HG-UL-9x1W, HG-UL-3x1W, HG-UL-6x1W, HG-UL-12x1W ; Bơm chìm Lubi LHS 20, LHL-3, LHL-6, LHL-10.

Hình ảnh hồ phun

Video hồ phun nước
Phản hồi