Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Trung Tâm Thương Mại Indochina Plaza Hà Nội

Tổng số đài phun: 2
CĐT: Indochina Capital

Đài phun nước tại Indochina Plaza Hà Nội

Tổng số đài phun: 2

Chủ đầu tư: Indochina Capital

Địa chỉ: 239 Xuân Thuỷ, Hà Nội

Sử dụng sản phẩm: Đầu phun Single Nozzles 25-12BBS; Đèn LED âm nước HG-FTN-9x1W, HG-FTN-12x1W, HG-UL-9x1W, HG-UL-3x1W, HG-UL-6x1W, HG-UL-12x1W ; Bơm chìm Lubi LHS 20, LHL-3, LHL-6, LHL-10.

Hình ảnh hồ phun

Video hồ phun nước
Phản hồi