Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

AquaActiv là sản phẩm giúp xử lý nước hồ toàn diện. Với nhiều năm kinh nghiệm của các chuyên gia đã được chứng nhận, chúng ta đã sáng tạo ra dòng sản phẩm AquaActiv.

Chế độ sinh học của nước thường bị nhảy cảm bởi : đàn cá, lá cây, lượng mưa… hoặc quá nhiều ánh nắng mặt trời. Hậu quả là chất lượng nước kém dần, quá nhiều tảo, sự hình thành bùn hoặc thậm chí là đàn cá sẽ bị nguy hại.

AquaActiv giúp khôi phục cân bằng sinh hoạt ở những điểm kém an toàn như vậy ! Tạo cơ sở cho ao có chất lượng và cân bằng sinh hoạt được đảm bảo.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm: 50549
Kích thước hộp: 5 l
Thích hợp cho hồ tối đa: 100 m 3

Download tài liệu

Brochure: AlGo Direct


Phản hồi