Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Tính năng sản phẩm
Máy chủ web tích hợp cho bộ điều khiển DMX / RDM
Truy cập và báo cáo trực tiếp tất cả các sản phẩm có thể kiểm soát
Truy cập từ xa 24/7
Theo dõi (thuộc tính): Nhập trạng thái tổng quan, Tổng quan về tình trạng đầu ra, Tốc độ gió, Fader, Khối lượng, Chạy Scheduler, Hiển thị Chạy, Ngày, Giờ.
Truy cập cơ sở dữ liệu RDM Parameter: Truy cập cơ bản vào Thiết lập lại, xác định địa chỉ DMX
Truy cập từ xa: Bắt đầu Hiển thị từ Tự động tạo ra danh sách / Stop Show / Bắt đầu Scheduler / Stop Scheduler / WECS-Cấu hình (Ngày / Giờ / IP).
Tải lên tệp: Hiển thị chuyển, Tải lên Dự án (Trình diễn, Lập biểu, Script) Bản cập nhật phần mềm

Download tài liệu

Brochure : WECS II 512/1024 web server-extension


Phản hồi