Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Tính năng sản phẩm
Keo dính tiếp xúc trực tiếp với neoprene để kết dính OaseFol với các chất nền thích hợp, như kim loại, gạch và gỗ.

Hình ảnh sản phẩm


Phản hồi