Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Tính năng sản phẩm
Chất kết dính dưới nước tạo hiệu năng cao, không gây hại cho cá và thực vật, có bộ phận tiếp hợp và miếng lót PVC (20 x 40 cm)

Hình ảnh sản phẩm

Download tài liệu

Brochure : PVC-Liner repair kit


Phản hồi