Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Tính năng sản phẩm
Đầu vòi tròn quanh 50 mm. Nó là ý tưởng tốt để hút bùn hoặc lá.

Bảo hành: 2 năm


Phản hồi