Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Celadon Sports & Resort Club

Tổng số đài phun: 3
CĐT: Gamuda Land

Celadon Sports & Resort Club

Tổng số đài phun nước: 3
Chủ đầu tư: Gamuda Land
Địa chỉ: Quận Tân phú, TP. HCM

Sử dụng sản phẩm: Đầu phun tia Single Nozzle SN 25-12-BBS, đầu phun sủi Foam Jet FJ-25-ABS, khớp chỉnh DSJ 25×25 BBS, đèn âm nước rỗng giữa HG-FTN-9x1W, đèn âm thành hồ HG-UL-6x1W-R, van điện từ âm nước SLDF-25, bơm chìm LHL-3, LHL-10

Hình ảnh đài phun

Video đài phun nước


Phản hồi