Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Nhà hàng Bắc Hà

Tổng số hồ phun: 1
CĐT: Chị Nguyễn Thị Hải Yến

Nhà hàng Bắc Hà

Tổng số hồ phun: 1

Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Hải Yến

Địa chỉ: Phường Hợp Giang, Thị Xã Cao Bằng

Sử dụng sản phẩm: Đầu phun Cascade, Canopy Jets; Đèn LED âm nước HG-FTN-9x1W, HG-UL-9x1W, HG-UL-3x1W, HG-UL-6x1W, HG-UL-12x1W.

Hình ảnh hồ phun

Video hồ phun nước
Phản hồi