Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Support element U-Base

Mã sản phẩm. : 37234
Kích thước (Ø x H) : 45 x 39 mm

Tính năng sản phẩm 
GRP
Mở mẫu đơn để xử lý đơn giản bơm , bộ phân phối nước, và ống
Có thể sử dụng từ WR 8

Bảo hành : 2 năm

Hình ảnh sản phẩm

Download Tài liệu

Brochure : Water reservoir


Phản hồi