Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Tính năng sản phẩm
Mồi nước và kích hoạt để xử lý trước các lớp lót EPDM trước khi sử dụng OaseFol SeamTape và chớp sáng

Hình ảnh sản phẩm

Video sản phẩm


Download tài liệu

Brochure : OaseFol Primer 0.75 l


Phản hồi