Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Tính năng sản phẩm
Để phân tích nước nhanh, đơn giản và đáng tin cậy của 6 giá trị quan trọng nhất
Một phút là tất cả những gì cần
Thích hợp để kiểm tra khoảng 50 mẫu nước (300 thông số)

Download Tài liệu

Brochure: AquaActiv QuickSticks 6in1


Phản hồi