Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@daiphunnuoc.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Bộ dụng cụ Phân tích nước AquaActiv

Mã sản phẩm: 50571

Tính năng sản phẩm
Các phương pháp dung dịch chuyên nghiệp để xác định 8 trọng số của nước ao (pH, gH, kH, NO2, NO3, PO4, NH4, NH3).
Kết quả đo đặc biệt chính xác.
Bộ kiểm tra nồng độ phốt phát kèm bộ theo dõi dòng đời sản phẩm.

Hình ảnh sản phẩm

Download Tài liệu

Brochure: AquaActiv Water analysis Profi-Set


Phản hồi